1. Wat neem ik mee naar de consultatie?
- identiteitskaart
- medicatielijst

2. Wat is het globaal medisch dossier (GMD)?
In het GMD worden al je gegevens bijgehouden over je gezondheid (voorgeschiedenis, geneesmiddelen, behandelingen, verslagen van specialisten,...).
Dit dossier zorgt er voor dat je vaste huisarts een totaalbeeld heeft van je gezondheid.
Het GMD wordt één maal per jaar vernieuwd. 

3. Kan ik telefonisch een voorschrift krijgen?
Voorschriften worden enkel meegegeven tijdens een raadpleging. Vraag zeker voldoende voorschriften tot aan de volgende consultatie. 
Het RIZIV en de Orde der Geneesheren laten niet toe dat er voorschriften en attesten worden meegegeven zonder raadpleging.

4. Kan ik telefonisch een attest krijgen?
Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag enkel wat redelijk en écht is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
Het is ook niet mogelijk een attest mee te krijgen zonder raadpleging.

5. Hoeveel moet ik betalen?
We zijn geconventioneerde artsen en houden ons aan de vastgelegde tarieven volgens het RIZIV.

Consultatie voor 18u= 25,5 euro
Consultatie na 18u = 29,5 euro (deze €4 extra wordt volledig terugbetaald bij patiënten met een globaal medisch dossier in de praktijk)
Huisbezoek = 38 euro

Indien u recht heeft op verhoogde terugbetaling, kan u ook steeds hiervan genieten bij uw arts. Breng hiervoor zeker uw elektronische identiteitskaart mee.


 Vanaf 01/01/2019 hanteren we de volgende tarieven, vastgelegd volgens het RIZIV.
Het remgeld van 4 € (= aandeel dat de patiënt zelf betaald, blijft behouden)


Consultatie voor 18u = 26.5 euro

Consultatie na  18 u = 30.5 euro (deze €4 extra wordt volledig terugbetaald bij patiënten met een globaal medisch dossier in de praktijk)

Huisbezoek = 39 euro


6. Kan ik met bancontact betalen?

Ja, je kan bij beiden artsen ook met de bankkaart betalen.