1. Wat neem ik mee naar de consultatie?
- identiteitskaart
- medicatielijst

2. Wat is het globaal medisch dossier (GMD)?
In het GMD worden al je gegevens bijgehouden over je gezondheid (voorgeschiedenis, geneesmiddelen, behandelingen, verslagen van specialisten,...).
Dit dossier zorgt er voor dat je vaste huisarts een totaalbeeld heeft van je gezondheid.
Het GMD wordt één maal per jaar vernieuwd. 

3. Kan ik telefonisch een voorschrift krijgen?
Voorschriften worden enkel meegegeven tijdens een raadpleging. Vraag zeker voldoende voorschriften tot aan de volgende consultatie. 
Het RIZIV en de Orde der Geneesheren laten niet toe dat er voorschriften en attesten worden meegegeven zonder raadpleging.

4. Kan ik telefonisch een attest krijgen?

Het is niet mogelijk een attest mee te krijgen zonder raadpleging.
Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag enkel wat redelijk en écht is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.


5. Hoeveel moet ik betalen?

Vanaf 01 februari 2023 wordt enkel remgeld (=persoonlijk aandeel patiënt) aangerekend.
De mutualiteit betaalt het overige deel van de kostprijs rechtstreeks aan de arts.

Consultatie

€ 4

Consultatie met OMNIO-statuut = verhoogde tegemoetkoming

€ 1

Consultatie ikv ‘zorgtraject diabetes of chronische nierinsufficiëntie’

€ 0

Huisbezoek

€ 15

Huisbezoek met OMNIO-statuut
= verhoogde tegemoetkoming

€ 2.5


Huisbezoek bij statuut chronische patiënt

€ 10.5


6. Kan ik met bancontact betalen?

Ja, je kan uitstluitend met bancontact betalen.