Dr. Cora Jarosz

Dr. Jago Van Soom

Dr. Linde Verpoort

Kelly Van Wetswinkel - secretariaat

Praktijkwerking

Huisartsenpraktijk Stokrooie is een groepspraktijk. Ons team bestaat uit drie huisartsen en 1 medische secretaresse. Op regelmatige basis zijn er overlegmomenten. Op die manier is elke arts op de hoogte van de patiëntendossiers en wordt de continuïteit van zorg voorzien, zowel bij chronische als acute problemen, op consultatie en zo nodig op huisbezoek.
Als patiënt hebt u steeds de vrije keuze om te kiezen bij welke huisarts u een afspraak wenst te maken, op basis van beschikbaarheid. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is op dat gewenste moment, kan u steeds terecht bij één van de collega's. 


De medische gegevens worden opgeslagen in een gemeenschappelijk elektronisch globaal medisch dossier (GMD).

Wij vinden het belangrijk om kwaliteitsvolle geneeskunde te beoefenen, gebaseerd op wetenschappelijk bewezen richtlijnen (EBM of Evidence Based Medicine). Hiervoor volgen wij regelmatig bijscholingen en lezen wij wetenschappelijke literatuur.


Patiënten, van jong tot oud(er), kunnen bij ons terecht voor preventieve, curatieve en palliatieve geneeskunde. 
We luisteren aandachtig naar uw verhaal. Hierbij houden we rekening met je persoonlijke voorgeschiedenis, de huidige klachten, psycho-sociale factoren, ed. We proberen een goede band met je op te bouwen. Duidelijke en eerlijke communicatie is hierbij essentieel. We hopen zo dat je als patiënt je op je gemak en thuis kan voelen in onze huisartsenpraktijk.

Stage in onze praktijk.

Dit is een opleidingspraktijk. Wij werken hiervoor samen met de KULeuven, UHasselt en UAntwerpen. Gedurende het jaar zullen verschillende stagiairs mee volgen. Wij hopen dat jullie als patiënten zo willen meehelpen aan de opleiding van jonge artsen. 
Indien u de aanwezigheid van de stagiair als storend ervaart, mag u dit steeds aangeven.